Miten voin vaikuttaa malminetsintä- ja kaivoshankkeisiin?

Maailman toiseksi suurin kaivosyhtiö haluaa etsiä malmia Rautalammilla. Miten voin vaikuttaa asiaan paikallisena asukkaana, maanomistajana tai muuten asiasta kiinnostuneena kansalaisena?


  • Jaa tietoa tuntemillesi maanomistajille ja paikallisille heidän oikeuksistaan ja Rio Tinton suunnitelmista. 

  • Tee muistutus: Kun hakemukset kuulutetaan, voit lähettää kaivosviranomaiselle muistutuksen, jossa voit tuoda esiin oman mielipiteesi ja perustella, miksi malminetsintää ei pitäisi sallia kyseisellä alueella (esimerkiksi luontoarvojen tai muun elinkeinon etujen vuoksi).

  • Kerro mielipiteesi: Virallisten lupien lisäksi kaivosyhtiöt tarvitsevat myös niin sanotun sosiaalisen toimiluvan eli paikallisten ihmisten hyväksynnän, jotta ne pystyvät kunnolla toimimaan alueella. Usein riittää, että yhtiö itse väittää, että sillä on tällainen hyväksyntä. Alueen asukkaana ja/tai maanomistajana voit huolehtia, ettei kaivosyhtiö julkisesti väitä sinun olevan toista mieltä kuin todellisuudessa olet.

  • Näytä, että asia on tärkeä: Tykkää Facebookissa Pro Rautalampi -sivusta ja kutsu myös kaverit tykkäämään.

  • Vaadi parempaa kaivoslakia Suomeen esimerkiksi allekirjoittamalla uusi Kaivostoiminnalle rajat -kansalaisaloite tai kirjoittamalla kansanedustajallesi.

  • Tue alueen elinvoimaa esimerkiksi käyttämällä paikallisia palveluita ja suosittelemalla niitä muillekin. Älä luovu omista suunnitelmistasi kaivossuunnitelmien vuoksi. Ei lannistuta, vaan luodaan yhdessä entistä elinvoimaisempaa Rautalampia!


Luo kotisivut ilmaiseksi!