Tietoa malminetsinnästä 


Mikä on varaus?

Varausilmoitus antaa hakijalle etuoikeuden hakea malminetsintälupaa ennen muita yhtiöitä. Varauksen tarkoituksena on yleensä, että yhtiö valmistelee alueelle malminetsintäluvan hakemista. Varauksia ja malminetsintälupia voidaan myös siirtää (myydä) muille yhtiöille.


Mitä malminetsintäluvalla saa tehdä?

Malminetsintälupa antaa oikeudet tehdä maastossa raskaampia tutkimuksia kuten tutkimusojien kaivamista, kairauksia ja koelouhintaa myös ilman maanomistajan suostumusta. Maastossa voi liikkua moottoriajoneuvoilla (mm. kairausvaunut) sekä sinne saa pystyttää väliaikaisia rakennelmia. Tutkimusten ajalta maanomistajille maksetaan hehtaarikorvauksena 20 € vuodessa. Malminetsinnän aikana yhtiö kartoittaa ja arvioi alueen mineraaliesiintymän taloudellisen arvon - jos esiintymä on riittävän kiinnostava, yhtiö voi edetä kaivoslupavaiheeseen.


Tarkoittaako malminetsintälupa, että alueelle tulee kaivos?

Malminetsintä ei vielä automaattisesti tarkoita kaivosta. Kaivosyhtiön tavoitteena kuitenkin on ilman muuta kaivoksen perustaminen, jos vain malminetsintä tuottaa halutun tuloksen. Todennäköisyys on alussa pieni, mutta kasvaa sitä isommaksi, mitä pidemmälle projekti etenee. Malminetsintäluvan saanut yhtiö saa myös yksinoikeudet esiintymän hyödyntämiseen. Lue lisää aiheesta esimerkiksi täältä.


Milloin sitten on oikea aika vaikuttaa asiaan?

Jos kaivostoiminta ei ole hyväksyttävää alueella, ei ole kenenkään etu, että malminetsintä etenee pidemmälle. Mitä enemmän yhtiö käyttää rahaa tutkimuksiin ja mitä enemmän se saa kerrytettyä tietoa alueen mineraalivaroista, sitä tiukemmin se myös pitää projektista kiinni. Esimerkiksi Heinävedellä Beowulf Miningin tytäryhtiö on jatkolupahakemuksissaan vedonnut rahasummiin, joita se on jo käyttänyt alueen tutkimiseen.


Malminetsintä Rautalammilla


Kingsrose Exploration Oy on tehnyt kolme varausilmoitusta Rautalammin-Suonenjoen-Vesannon alueelle 31.5.2023. Tukes hyväksyi varaukset syyskuussa 2023:

Kerkonkoski - varausalueen koko: 38,68 km2

Kerkonkoski Etelä - varausalueen koko: 75,06 km2 

Suonenjoki - varausalueen koko: 92,14 km2 

Varauspäätösten mukaan yhtiö otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: nikkeli, kupari, koboltti, kulta, sinkki, lyijy, hopea, platina, rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium. Varaajan suunnitelmissa on selvittää alueen malmipotentiaalia tekemällä pohjatöitä olemassa olevan aineiston kanssa sekä geologista kartoitusta jokaisenoikeuksien puitteissa. Varaajan suunnitelmissa on hakea alueelle malminetsintälupaa tutkimustulosten perusteella rajatulle alueelle 2024 tai viimeistään alkuvuonna 2025.


Skandium-hanke ja grafiittitutkimukset

Kunnan pohjoisosassa, Niiniveden rannalla, on kanadalaisella kaivosyhtiöllä Scandium Internationalilla voimassaoleva malminetsintälupa skandiumesiintymän tarkempaa tutkimista varten. Skandiumesiintymästä uutisoitiin aikoinaan "miljardiluokan esiintymänä", mutta tätä arviota on myöhemmin myös kritisoitu ja pidetty teoreettisena.

Lisäksi GTK (Geologian tutkimuskeskus) tutkii mahdollisia grafiittiesiintymiä Pukkiharjun ja Vaajasalmen alueella. Tutkimukset ovat osa GTK:n akkumineraaliprojektia, josta voit lukea lisää täältä.Kaivosjätti Rio Tinto etsi nikkeliä ja kuparia

  • Maailman toiseksi suurin kaivosyhtiö Rio Tinto varasi vuonna 2019 laajan alueen Sisä-Savosta tarkoituksenaan suunnitella malminetsintälupien hakemista alueelle.
  • Suunnitelmat tulivat laajempaan julkisuuteen ja keskusteluun syksyllä 2020, kun Rio Tinto aloitti helikopterimittaukset Rautalammilla, jopa Etelä-Konneveden kansallispuiston alueella.
  • Rautalammin kunnanvaltuusto päätti 30.3.2021 yksimielisesti, että malminetsintäsuunnitelmille ei ole hyväksyntää.
  • Heti kunnan päätöstä seuraavana päivänä Rio Tinto kuitenkin haki alueelle yhteensä kahdeksaa malminetsintälupaa.
  • Lopulta yli 1,5 vuoden jälkeen Rio Tinto perui lupahakemuksensa joulukuussa 2022
Luo kotisivut ilmaiseksi!