Uusia malminetsintävarauksia Rautalammille

18.09.2023

Australialaisen Kingsrose Miningin tytäryhtiö Kingsrose Exploration Oy on tehnyt kolme varausilmoitusta Rautalammin-Suonenjoen-Vesannon alueelle. Klikkaamalla saat auki varauspäätökset liitteineen:

Kerkonkoski - varausalueen koko: 38,68 km2

Kerkonkoski Etelä - varausalueen koko: 75,06 km2

Rautalampi-Suonenjoki - varausalueen koko: 92,14 km2

Varaushakemukset on jätetty 31.5.2023 eli päivää ennen uuden kaivoslain voimaantuloa. Varauksissa noudatetaan vanhaa kaivoslakia, jonka mukaan varauksesta ei makseta hehtaarikorvauksia (uudessa kaivoslaissa 1 € / hehtaari) ja varaus on voimassa kaksi vuotta (uudessa kaivoslaissa vuoden).

Tukes on hyväksynyt varaukset 12.9.2023. Valitusaika on 37 päivää. Kaivoslain mukaan päätöksestä saa valittaa "se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa." Käytännössä hallinto-oikeus on tulkinnut asiaa niin, että vain kilpailevat kaivosyhtiöt ovat asianosaisia, eli esimerkiksi maanomistajien ja kuntien valituksia ei ole otettu käsittelyyn.

Varauspäätöksistä selviää, että yhtiö otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: nikkeli, kupari, koboltti, kulta, sinkki, lyijy, hopea, platina, rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium.

Päätöksen mukaan varaajan suunnitelmissa on selvittää alueen malmipotentiaalia tekemällä pohjatöitä olemassa olevan aineiston kanssa sekä geologista kartoitusta jokaisenoikeuksien puitteissa. Varaajan suunnitelmissa on hakea malminetsintälupaa tutkimustulosten perusteella rajatulle alueelle 2024 tai viimeistään alkuvuonna 2025.

Rautalammilla on käyty viime vuosina runsaasti keskustelua kaivostoiminnan ja malminetsinnän hyväksyttävyydestä. Kunnanhallitus on linjannut päätöksessään 15.2.2021, että kaivostoiminta ei sovi kunnan elinvoimastrategiaan. Myös 5.4.2022 valmistunut elinvoimaselvitys tukee tätä linjausta.

Kunnanhallitus on lausunut 28.3.2022: "Malminetsintä ja mahdollinen kaivostoiminta on selkeässä ristiriidassa kunnan tavoitteiden kanssa. Kaivoshankkeiden sovittaminen matkailun, ympärivuotisen- ja kesäasutuksen ja muiden maankäyttötarpeiden kanssa on hankalaa, käytännössä mahdotonta." (kh:n kokous 28.3.2023, § 78) Samassa lausunnossa kunnanhallitus on huomauttanut, että "Puhtaiden vesien ja elinvoimaisen Rautalammin puolesta -kuntalaisaloitteen allekirjoitti 522 henkilöä. Aloite osoittaa selvästi sen, että malminetsinnällä ja kaivostoiminnalla ei ole sosiaalista hyväksyntää."

Kyse on tässä vaiheessa vasta varauksesta, mutta kaivoslain valtausperiaatteen mukaisesti luvat ketjuttuvat niin, että varaajalla on etuoikeus malminetsintälupaan ja malminetsintäluvan haltijalla esiintymän hyödyntämiseen. Muun muassa tästä blogitekstistä voit lukea lisää siitä, miksi jo malminetsinnällä on merkitystä, vaikka se ei vielä tarkoitakaan kaivoksen perustamista.


Niinivesi
NiinivesiLuo kotisivut ilmaiseksi!