Rautalammin kunnanvaltuusto otti kielteisen kannan malminetsintään

30.03.2021

Rautalammin kunnanvaltuusto on ottanut 30.3.2021 kokouksessaan yksimielisen kielteisen kannan malminetsintään kunnan alueella. Perusteluissa kunta vetoaa muun muassa alueen luontoarvoihin ja muuhun elinkeinotoimintaan, kuten matkailun kehittämiseen. Lisäksi valtuusto on ottanut kantaa valmisteilla olevaan uuteen kaivoslakiin paikallistason päätösvallan puolesta. Valtuusto lähettää kaivoslakia koskevan kannanottonsa elinkeinoministerille, maa- ja metsätalousministerille,  ympäristöministerille, Pohjois-Savon kansanedustajille, Kuntaliitolle sekä Pohjois-Savon liitolle.

Luo kotisivut ilmaiseksi!