Rautalammin kunnanvaltuuston pj Jorma Kukkonen: Rio Tinton on vetäydyttävä malminetsintähankkeesta Rautalammilla

27.05.2021


Rautalammin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jorma Kukkonen piti kunnanvaltuuston kokouksessa 25.5.2021 avauspuheenvuoron, jossa hän kehotti kaivosyhtiötä luopumaan hankkeesta alueen luontoarvojen vuoksi ja kuntalaisten hyväksynnän puuttuessa.

Rautalammilla on käyty kriittistä keskustelua monikansallisen kaivosjätti Rio Tinton tekemien kartoitusten vuoksi. Yhtiö jätti alueelle useita malminetsintälupahakemuksia 31.3.2021 siitä huolimatta, että kunnanvaltuusto oli vasta edellisenä iltana ilmaissut yksimielisen kielteisen kantansa malminetsintään.

"Tällä toimella juuri tuona ajankohtana yhtiö osoitti härskiä piittaamattomuutta rautalampilaisten mielipiteestä ja vastuullisesta toiminnasta, jonka nimiin se vannoo esitteissään", Jorma Kukkonen totesi puheenvuorossaan.

Rio Tinto on hakenut malminetsintälupaa 12 600 hehtaarin alueelle, joista suurin osa on Rautalammilla. Alueet ovat lähimmillään 50 metrin päässä Etelä-Konneveden kansallispuistosta, lukuisien Rautalammin reittiin kuuluvien järvien (Konnevesi, Hankavesi, Myhinjärvi, Korppinen, Vahvanen) läheisyydessä sekä vedenotolle tärkeän pohjavesialueen ympärillä. Kukkonen muistutti, että Rautalammin reitti on maamme suurin säännöstelemätön reittivesi, jonka kautta puhdas vesi virtaa kohti Päijännettä.

Kaivosyhtiö Rio Tinto on viime aikoina ollut otsikoissa mm. räjäytettyään alkuperäiskansalle kuuluneita arvokkaita luolastoja Australiassa. Kukkosen mukaan monissa maissa saatujen kokemusten perusteella monikansallisille kaivosyhtiöille näyttäisi olevan tyypillistä, että niiden tarkoituksena on vain taloudellisten voittojen kerääminen osakkailleen, ympäristöstä välittämättä.

"Maaliskuun alussa pidetyssä kaivosillassa Rio Tinton edustajien mukaan yhtiö on tullut tänne, koska Suomen kaivoslaki on niin hyvä. On syytä kysyä, kenen näkökulmasta se on hyvä? Ei meidän! Siksi me vaadimme kaivoslain mahdollisimman pikaista uudistusta paikallisten ihmisten kuulemiseksi ja tulevien sukupolvien edun mukaiseksi", Jorma Kukkonen painotti.

Hän toivoi myös, että maakunnalliset toimijat ja lähiseudun kunnat voisivat olla aktiivisesti mukana tässä työssä Rautalammin rinnalla.

"Meidän on vedottava yhteisesti paikallisdemokratiaan ja itsemääräämisoikeuteen, luontoarvoihin ja muiden elinkeinojen kuten luontomatkailun ja maa- ja metsätalouden asemaan, sekä maaomistajien ja mökkiläisten oikeuksiin ja keinoihin vaikuttaa siihen, mitä alueella tapahtuu."

Lopuksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja lähetti vielä terveiset Rio Tintolle:

"Hyvä maailman toiseksi suurin kaivosyhtiö Rio Tinto, ottakaa oppia pienemmästä eli Pallagen -yhtiön vastuusta sen peruuttaessa äskettäin malminetsintävarauksen Asikkalassa turvaten näin Päijänteen eteläpään vesistön ja jopa pääkaupunkiseudun juomaveden.

Tiedämme, että malminetsintä ei aina johda kaivoksen perustamiseen, mutta se on itsestäänselvä tavoite Rio Tintolla. Siksi emme halua teidän keräävän ja käyttävän tietoja kallioperästämme oman mielenne mukaisiin tarkoituksiin arvokkailla luontoalueilla. Rakas Rautalampimme on tällaista aluetta.

Teillä on nyt näytön paikka: lunastatteko lupauksenne paikallisten kunnioittamisesta ja toimintanne vastuullisuudesta?"


Jorma Kukkonen on rautalampilainen kunnanvaltuutettu ja entinen kansanedustaja, joka on toiminut Rautalammin kunnanvaltuuston puheenjohtajana vuodesta 2013. Hän on jättämässä politiikan tämän valtuustokauden jälkeen.Luo kotisivut ilmaiseksi!