Kaivoslakiluonnos lausuntokierroksella - Pro Rautalampi antoi lausunnon

12.04.2022
Kuva: Satu Pirhonen
Kuva: Satu Pirhonen

Uuden kaivoslain esitysluonnos on lausuntokierroksella 12.4.2022 asti. Luonnos sisältää sekä parannuksia että heikennyksiä paikallisten asukkaiden asemaan. Kyseessä ei ole kaivoslain kokonaisuudistus, ja esimerkiksi 1700-luvulta peräisin oleva valtausperiaate jää yhä voimaan. Myös ympäristönsuojelun tason parantuminen on arvioitu vähäiseksi.

Kaivostoiminnan haittoja voitaisiin vähentää ja paikallista hyväksyttävyyttä lisätä muun muassa rajaamalla kaivostoiminta ja malminetsintä arvokkaimpien luontoalueiden ulkopuolelle, huomioimalla paremmin myös muut elinkeinot sekä edellyttämällä alueen kuntien eli paikallisten asukkaiden suostumusta malminetsintä- ja kaivoslupaa varten. Nyt esitetyssä lakiluonnoksessa nämä tavoitteet eivät valitettavasti toteudu.

Uuden lain tavoitteena on lisätä kaivoshankkeiden paikallista hyväksyttävyyttä mm. tiedottamisen ja yleisötilaisuuksien avulla. Ne eivät kuitenkaan yksinään paranna asukkaiden ja maanomistajien asemaa, jos heidän oikeuksiaan ei samalla vahvisteta myös laissa. Tämä edellyttäisi paikallisen päätöksenteko-oikeuden turvaamista sekä kaikkien haittojen oikeudenmukaista korvaamista. Lue Pro Rautalammin lausunto tästä.

Lausuntopalveluun pääset tästä

Luo kotisivut ilmaiseksi!