Kuntapäättäjälle

Kunnan vaikuttamiskeinoja malminetsintään

- kunnallinen kaavoitus
- maakuntakaava
- kunnan lausunnot malminetsintälupahakemuksiin (+ valitusoikeus)
- kunnan kannanotot ja lausunnot kaivoslakiin


Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 on parhaillaan vireillä. Kuntien lausuntoja pyydetään kaavaan 


Luo kotisivut ilmaiseksi!