Tietoa maanomistajille: 
Mitä malminetsintä on
ja miten siihen voi vaikuttaa

Kairausputkista pulpunneen veden soistuttamaa metsää Rantasalmella keväällä 2021. Kuvat: Mari Piira, Osikonmäen kyläyhdistys
Kairausputkista pulpunneen veden soistuttamaa metsää Rantasalmella keväällä 2021. Kuvat: Mari Piira, Osikonmäen kyläyhdistys
"Ruostuneisiin putkiin oli nyt vaihdettu uudet tulpat, silti vesi valui alta. Pohjavedestä on otettava näytteet mahdollisista haitta-aineista."
"Ruostuneisiin putkiin oli nyt vaihdettu uudet tulpat, silti vesi valui alta. Pohjavedestä on otettava näytteet mahdollisista haitta-aineista."

Mitä Rautalammilla tapahtuu tällä hetkellä?

Kaivosyhtiö Rio Tinto on keväällä 2021 hakenut Rautalammin alueelle lukuisia malminetsintälupia nimellä "Myhin-projekti". Luvat odottavat nyt käsittelyä ja kuulemiskierrosta. 

Mistä malminetsinnässä on kyse?

Malminetsintä on kaivostoimintaa valmistelevaa tutkimusta. Oman ilmoituksensa mukaan Rio Tinto haluaa löytää kuparia, nikkeliä ja muita metalleja, joita tarvitaan mm. sähköautojen akkuihin. Se on tehnyt alueella alkuvaiheen tutkimuksia ja päätynyt niiden perusteella hakemaan malminetsintälupia. Jos löydetty esiintymä on riittävän kiinnostava, yhtiö voi edetä kaivoslupavaiheeseen.


Mitä malminetsintäluvalla saa tehdä?


Malminetsintälupa antaa oikeudet tehdä maastossa raskaampia tutkimuksia kuten kallioperän kairauksia myös ilman maanomistajan suostumusta. Malminetsintäluvalla maastossa voi liikkua moottoriajoneuvoilla (mm. kairausvaunut) sekä sinne saa pystyttää väliaikaisia rakennelmia.


Mitä malminetsinnästä voi seurata?


Malminetsintälupa voi jatkoaikoineen olla voimassa yhteensä 15 vuotta. Jos alueelta löytyy hyödyntämiskelpoinen malmiesiintymä, yhtiö saa yksinoikeudet sen hyödyntämiseen ja maanomistaja voi lopulta joutua luovuttamaan maansa kaivosyhtiön käyttöön joko haltuunoton tai pakkolunastuksen kautta. Alussa todennäköisyys on pieni mutta kasvaa etsintöjen edetessä. 
Malminetsintä aiheuttaakin pitkäkestoista epävarmuutta alueen tulevaisuudesta, mikä voi mm. haitata muuta elinkeinotoimintaa ja alueeseen kohdistuvia investointeja.

Vaikuttaako malminetsintä ympäristöön?

Vaikka malminetsintä ei vaikuta luontoon yhtä paljon kuin varsinainen kaivostoiminta, myös malminetsintä voi aiheuttaa mm. pintavesien samentumista, muutoksia elinympäristöille tai laji- ja luontotyyppiesiintymien tuhoutumista. Kairauksista aiheutuu melua ja tärinää.

Lue lisää malminetsinnän vaikutuksista täältä. Saako maanomistaja korvauksen, jos alueelle tulee kaivos?

Haltuunotetuista maista maksetaan kaivostoiminnan ajalta vuosittaista korvausta 50 € hehtaarilta sekä louhitun malmin arvosta 0,15 %. Summa on hyvin pieni verrattuna muiden kaivosmaiden louhintakorvauksiin tai -veroihin.

Haltuunottoon liittyy maanomistajalle myös taloudellisia riskejä: Maanomistaja voi esimerkiksi joutua maksamaan kiinteistöveroa alueesta joka on muutettu metsätalousmaasta kaivospiiriksi. Lisäksi kaivostoiminnan päättymisen jälkeen on ollut epäselvyyksiä, kuka vastaa pilaantuneen alueen kunnostuksesta. Esimerkiksi Leppävirralla konkurssikaivoksen jälkitöiden miljoonalasku uhkasi jäädä maanomistajan eli kunnan maksettavaksi. 


Uutisissa sanottiin, että malminetsintä on vasta tutkimustoimintaa joka ei anna kaivosyhtiölle oikeuksia mihinkään muuhun. Pitääkö se paikkaansa? 

On totta että pelkän malminetsintäluvan perusteella ei pysty vielä perustamaan kaivosta. Malminetsinnän myötä kaivosyhtiö kuitenkin kerää tietoa alueen malmiesiintymistä ja niiden arvosta, jolloin sille voi vaivihkaa syntyä alueeseen kohdistuvia oikeuksia. Maanomistajan näkökulmasta riskinä onkin, että myöhemmin kaivosyhtiö voi vedota esimerkiksi investointisuojaansa tai omaisuudensuojaansa. Ääritapauksissa kaivosyhtiöt ovat haastaneet jopa kokonaisia valtioita oikeuteen, jos niiden toimintaa on yritetty myöhemmässä vaiheessa rajoittaa. Malminetsintä- ja kaivosprosessia kuvaakin hyvin tämä lausahdus:

"Ensin teille kerrotaan, että on liian aikaista vaikuttaa asiaan, kunnes yhtäkkiä onkin jo liian myöhäistä".


Entä, jos kaivosyhtiö ottaa yhteyttä?

Maanomistajilta saatetaan yrittää saada ns. yksityisiä lupia esimerkiksi kairausten suorittamiseen jo ennen kuin malminetsintälupahakemukset on käsitelty. Maanomistajalla ei ole velvollisuutta myöntää tällaista lupaa eikä sallia jokamiehen oikeudet ylittävää toimintaa maillaan ilman virallisia malminetsintälupia. Voinko kieltää malminetsinnän maillani?

Nykyisen kaivoslain mukaan et voi, vaan malminetsintäluvan haltija saa toimia myös yksityismailla vastoin maanomistajan tahtoa. Voit kuitenkin ilmaista mielipiteesi sekä kaivosyhtiölle että lupaviranomaisena toimivalle Tukesille.


Miten sitten voin vaikuttaa asiaan?

  • Kun hakemukset kuulutetaan, voit jättää lupaviranomaiselle muistutuksen. Niissä voit tuoda esiin oman mielipiteesi ja malminetsintään liittyvät toiveesi (esimerkiksi tietyn alueen jossa etsintää ei pitäisi tehdä ja perustelut, kuten muun elinkeinon etu tai erityiset luontoarvot).

  • Yhteisiä kannanottoja voi laatia esimerkiksi kyläyhdistyksen, osakaskunnan tai naapureiden kanssa.

  •  Kannanoton voi myös julkaista sanomalehdessä tai netissä sekä lähettää kaivosyhtiölle tai lainsäätäjille. Jos haluat tarjota kirjoitusta julkaistavaksi tällä sivulla, tai jos tarvitset apua kirjelmän laatimisessa, ota yhteyttä: prorautalampi@gmail.com

  • Jos olet MTK:n jäsen, ota yhteyttä alueen MTK-liittoon ja pyydä heitä puolustamaan maanomistajan oikeuksia kaivoslain uudistusprosessissa. Itäsuomalaiset MTK-liitot julkaisivat kannanottonsa viime syksynä, mutta on tärkeää viedä eteenpäin viestiä paikallisten ihmisten kohtaamista konkreettisista ongelmista.


Sosiaalinen toimilupa

Virallisten lupien lisäksi kaivosyhtiöt pyrkivät osoittamaan sijoittajille, että projektilla on myös niin sanottu sosiaalinen toimilupa eli paikallisten ihmisten hyväksyntä. Ilman sosiaalista toimilupaa kaivoksen perustaminen on vaikeaa.

Siksi yhtiöt esiintyvät julkisuudessa yleensä kuuntelevina ja sovittelevina.

Jos hyväksyntää ei ole, se on kerrottava ääneen. Alueen asukkaana ja/tai maanomistajana voit pitää huolta, ettei kaivosyhtiö julkisesti väitä sinun olevan toista mieltä kuin todellisuudessa olet. 


Luo kotisivut ilmaiseksi!